Avşa Adası’nın Tarihi

Avşa Adası tarihi ünlü tarihçi Plinius’un ve ünlü coğrafyacı Strabon’un kitaplarında geçmektedir. Zengin toprak bütünlüğüne sahip olmayan ve geçmişi boyunca bağımsız bir idare tarafından yönetilmeyen ada, çevrede egemen olan güçlerin himayesinde bulunmuştur.

Eski çağlarda Hristiyan din adamlarının sürgün yeri olarak değerlendirilen ada, tüm orta çağ boyunca boş kalmış bulunmaktadır.

Avşa Adası’nın eski isimleri

Tarihçi Plinius adaya, Ophiussa olarak hitap etmiştir. Bizans egemenliği döneminde adanın ismi Afousia olarak değiştirilmiştir. 17. Yüzyılda Meryem Ana Manastırının yapılması nedeni ile adaya Pnagia ismi verilmiştir.

İlerleyen dönemlerde ismi Araplar adası olarak değiştirilen ada, yakın çağda Türkeli ismini almış, günümüzde ise Avşa adası olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Bir Yorum Yaz

*